PRINT
Race 62 K4 500m SW Final
Wednesday, 24.10.2018 - 18:00 OFFICIAL Result

Rank Lane Boat Finish
1 3 UZB - Uzbekistan-1
Shubina, Ekaterina
Kochneva, Kseniya
Kalinina, Kseniya
Rozieva, Lolita
01:56.346
2 6 UZB - Uzbekistan 3
Ohudjanova, Nargiza
Rozikova, Sadokat
Ibragimova, Guljahon
Abdulazizova, Sayora
02:00.669
3 5 UZB - Uzbekistan-2
Kovalyova, Maya
Kuzmina, Kseniya
Ivliyeva, Kseniya
Ashrafxonova, Madina
02:07.524
4 4 TJK - Tajikistan
Rahmatova, Matluba
Bobodjonova, Munira
Pirnazarova, Zumrat
Lutfuloeva, Nozanin
02:26.60162 - Final - Wednesday, 24.10.2018 - 18:00