97. Deutsche Kanu-Rennsport Meisterschaft 2018 Wednesday, 29.08.2018 Sunday, 02.09.2018
Race-number Race-class Race-run Planned start
1 C2 w Damen Jun. 500m Endlauf Friday, 31.08.2018 - 13:15
2 K2 w Damen Jun. 500m Endlauf Friday, 31.08.2018 - 13:19
3 K1 m Herren Jun. 500m Endlauf Friday, 31.08.2018 - 13:23
4 C1 m Herren Jun. 500m Endlauf Friday, 31.08.2018 - 13:27
5 C1 w Damen LK 500m Endlauf Friday, 31.08.2018 - 13:39
6 K1 w Damen LK 500m Endlauf Friday, 31.08.2018 - 13:43
7 K1 m Herren LK 500m Endlauf Friday, 31.08.2018 - 13:47
8 C1 m Herren LK 500m Endlauf Friday, 31.08.2018 - 13:51
9 K1 m Schüler A 500m Endlauf Friday, 31.08.2018 - 14:05
10 K1 w Schüler A 500m Endlauf Friday, 31.08.2018 - 14:09
11 C1 m Schüler A 500m Endlauf Friday, 31.08.2018 - 14:13
12 K1 m Jugend 500m Endlauf Friday, 31.08.2018 - 14:26
13 C1 m Jugend 500m Endlauf Friday, 31.08.2018 - 14:30
14 C1 w Jugend 500m Endlauf Friday, 31.08.2018 - 14:34
16 C1 w Damen Jun. 500m Endlauf Friday, 31.08.2018 - 14:56
17 K2 m Herren Jun. 500m Endlauf Friday, 31.08.2018 - 15:00
18 C2 m Herren Jun. 500m Endlauf Friday, 31.08.2018 - 15:04
19 K2 m Herren LK 500m Endlauf Friday, 31.08.2018 - 15:23
20 C2 m Herren LK 500m Endlauf Friday, 31.08.2018 - 15:27
21 K2 m Herren Jun. 1000m Endlauf Friday, 31.08.2018 - 16:04
22 C2 m Herren Jun. 1000m Endlauf Friday, 31.08.2018 - 16:08
23 K4 w Damen Jun. 500m Endlauf Friday, 31.08.2018 - 16:12
24 K2 m Jugend 500m Endlauf Friday, 31.08.2018 - 17:08
25 K4 m Herren LK 500m Endlauf Friday, 31.08.2018 - 17:12
26 C4 mix LK mixed 500m Endlauf Friday, 31.08.2018 - 17:16
27 K4 w Damen LK 500m Endlauf Friday, 31.08.2018 - 17:20
28 C2 m Jugend 500m Endlauf Friday, 31.08.2018 - 17:52
29 C4 mix Schüler A 500m Endlauf Friday, 31.08.2018 - 17:56
30 K4 m Herren Jun. 500m Endlauf Friday, 31.08.2018 - 18:00
31 K4 m Herren LK 1000m Endlauf Friday, 31.08.2018 - 18:30
200 Para-mixed - K2 Endlauf Friday, 31.08.2018 - 18:35
33 C1 w Damen Jun. 200m Endlauf Saturday, 01.09.2018 - 10:00
35 C1 w Jugend 200m Endlauf Saturday, 01.09.2018 - 10:06
36 C1 w Schüler A 200m Endlauf Saturday, 01.09.2018 - 10:09
37 C1 m Jugend 200m Endlauf Saturday, 01.09.2018 - 10:12
40 C1 m Herren Jun. 200m Endlauf Saturday, 01.09.2018 - 10:35
130 Frauen-Para K1 Endlauf Saturday, 01.09.2018 - 10:50
131 Männer-Para K1 Endlauf Saturday, 01.09.2018 - 10:53
41 K2 w Jugend 200m Endlauf Saturday, 01.09.2018 - 11:08
42 C2 w Damen Jun. 200m Endlauf Saturday, 01.09.2018 - 11:11
43 K1 m Herren LK 200m Endlauf Saturday, 01.09.2018 - 11:14
44 K1 w Damen LK 200m Endlauf Saturday, 01.09.2018 - 11:17
45 C1 w Damen LK 200m Endlauf Saturday, 01.09.2018 - 11:20
46 C1 m Herren LK 200m Endlauf Saturday, 01.09.2018 - 11:23
132 Frauen-Para V1 Endlauf Saturday, 01.09.2018 - 11:47
133 Männer-Para V1 Endlauf Saturday, 01.09.2018 - 11:50
47 K2 m Herren Jun. 200m Endlauf Saturday, 01.09.2018 - 11:55
48 K2 w Damen Jun. 200m Endlauf Saturday, 01.09.2018 - 11:58
49 K2 m Herren LK 200m Endlauf Saturday, 01.09.2018 - 12:01
50 K2 w Damen LK 200m Endlauf Saturday, 01.09.2018 - 12:04
51 C2 w Damen LK 200m Endlauf Saturday, 01.09.2018 - 12:07
52 K1 w Jugend 1000m Endlauf Saturday, 01.09.2018 - 14:00
53 C1 m Jugend 1000m Endlauf Saturday, 01.09.2018 - 14:05
55 C2 w Schüler A 500m Endlauf Saturday, 01.09.2018 - 14:30
56 K4 m Schüler A 500m Endlauf Saturday, 01.09.2018 - 14:33
57 K2 w Schüler A 500m Endlauf Saturday, 01.09.2018 - 14:36
58 C2 m Schüler A 500m Endlauf Saturday, 01.09.2018 - 14:39
60 C1 m Herren Jun. 1000m Endlauf Saturday, 01.09.2018 - 15:09
65 C2 w Jugend 500m Endlauf Saturday, 01.09.2018 - 15:32
62 K2 w Jugend 500m Endlauf Saturday, 01.09.2018 - 15:36
63 K2 m Jugend 1000m Endlauf Saturday, 01.09.2018 - 15:40
64 C2 m Jugend 1000m Endlauf Saturday, 01.09.2018 - 15:44
66 K1 w Damen LK 1000m Endlauf Saturday, 01.09.2018 - 15:55
67 K1 m Herren LK 1000m Endlauf Saturday, 01.09.2018 - 16:00
68 C1 m Herren LK 1000m Endlauf Saturday, 01.09.2018 - 16:05
69 K4 w Schüler A 500m Endlauf Saturday, 01.09.2018 - 16:18
70 K2 m Schüler A 500m Endlauf Saturday, 01.09.2018 - 16:22
71 C4 mix Junioren mixed 500m Endlauf Saturday, 01.09.2018 - 16:27
81 C8 mix Schüler A 500m Endlauf Saturday, 01.09.2018 - 18:45
72 K4 m Herren Jun. 1000m Endlauf Saturday, 01.09.2018 - 16:45
73 K1 w Damen Jun. 1000m Endlauf Saturday, 01.09.2018 - 16:50
77 C2 m Herren LK 1000m Endlauf Saturday, 01.09.2018 - 17:15
78 C2 w Damen LK 500m Endlauf Saturday, 01.09.2018 - 17:20
74 K4 w Jugend 500m Endlauf Saturday, 01.09.2018 - 17:24
75 K2 w Damen LK 500m Endlauf Saturday, 01.09.2018 - 17:36
76 K2 m Herren LK 1000m Endlauf Saturday, 01.09.2018 - 17:40
79 C4 mix Jugend 500m Endlauf Saturday, 01.09.2018 - 17:45
80 K4 m Jugend 500m Endlauf Saturday, 01.09.2018 - 17:49
125 C8 mix LK 200m Endlauf Saturday, 01.09.2018 - 19:10
201 Para-mixed - V2 Endlauf Friday, 31.08.2018 - 18:40
15 K1 w Jugend 500m Endlauf A Friday, 31.08.2018 - 14:42
115 Canadier w AK 13+14 Mehrkampf Endlauf A Friday, 31.08.2018 - 15:19
116 Canadier m AK 13 Mehrkampf Endlauf A Friday, 31.08.2018 - 15:42
117 Canadier m AK 14 Mehrkampf Endlauf A Friday, 31.08.2018 - 15:57
118 Kajak m AK 14 Mehrkampf Endlauf A Friday, 31.08.2018 - 16:40
119 Kajak m AK 13 Mehrkampf Endlauf A Friday, 31.08.2018 - 17:00
120 Kajak w AK 14 Mehrkampf Endlauf A Friday, 31.08.2018 - 17:46
121 Kajak w AK 13 Mehrkampf Endlauf A Friday, 31.08.2018 - 18:24
32 K1 w Jugend 200m Endlauf A Saturday, 01.09.2018 - 9:57
34 K1 m Jugend 200m Endlauf A Saturday, 01.09.2018 - 10:03
38 K1 m Herren Jun. 200m Endlauf A Saturday, 01.09.2018 - 10:29
39 K1 w Damen Jun. 200m Endlauf A Saturday, 01.09.2018 - 10:32
54 K1 m Jugend 1000m Endlauf A Saturday, 01.09.2018 - 14:15
59 K1 w Damen Jun. 500m Endlauf A Saturday, 01.09.2018 - 15:04
61 K1 m Herren Jun. 1000m Endlauf A Saturday, 01.09.2018 - 15:19
401 Parallelsprint K1 Damen LK 200m Endlauf A Sunday, 02.09.2018 - 10:43
402 Parallelsprint K1 Herren LK 200m Endlauf A Sunday, 02.09.2018 - 10:47
15 K1 w Jugend 500m Endlauf B Friday, 31.08.2018 - 14:38
115 Canadier w AK 13+14 Mehrkampf Endlauf B Friday, 31.08.2018 - 15:15
116 Canadier m AK 13 Mehrkampf Endlauf B Friday, 31.08.2018 - 15:37
117 Canadier m AK 14 Mehrkampf Endlauf B Friday, 31.08.2018 - 15:52
118 Kajak m AK 14 Mehrkampf Endlauf B Friday, 31.08.2018 - 16:35
119 Kajak m AK 13 Mehrkampf Endlauf B Friday, 31.08.2018 - 16:55
120 Kajak w AK 14 Mehrkampf Endlauf B Friday, 31.08.2018 - 17:41
121 Kajak w AK 13 Mehrkampf Endlauf B Friday, 31.08.2018 - 18:19
34 K1 m Jugend 200m Endlauf B Saturday, 01.09.2018 - 9:45
32 K1 w Jugend 200m Endlauf B Saturday, 01.09.2018 - 9:48
38 K1 m Herren Jun. 200m Endlauf B Saturday, 01.09.2018 - 9:50
39 K1 w Damen Jun. 200m Endlauf B Saturday, 01.09.2018 - 9:53
54 K1 m Jugend 1000m Endlauf B Saturday, 01.09.2018 - 14:10
59 K1 w Damen Jun. 500m Endlauf B Saturday, 01.09.2018 - 14:55
61 K1 m Herren Jun. 1000m Endlauf B Saturday, 01.09.2018 - 15:14
401 Parallelsprint K1 Damen LK 200m Endlauf B Sunday, 02.09.2018 - 10:35
402 Parallelsprint K1 Herren LK 200m Endlauf B Sunday, 02.09.2018 - 10:39
117 Canadier m AK 14 Mehrkampf Endlauf C Friday, 31.08.2018 - 15:47
118 Kajak m AK 14 Mehrkampf Endlauf C Friday, 31.08.2018 - 16:30
119 Kajak m AK 13 Mehrkampf Endlauf C Friday, 31.08.2018 - 16:50
120 Kajak w AK 14 Mehrkampf Endlauf C Friday, 31.08.2018 - 17:37
121 Kajak w AK 13 Mehrkampf Endlauf C Friday, 31.08.2018 - 18:15
118 Kajak m AK 14 Mehrkampf Endlauf D Friday, 31.08.2018 - 16:25
119 Kajak m AK 13 Mehrkampf Endlauf D Friday, 31.08.2018 - 16:45
120 Kajak w AK 14 Mehrkampf Endlauf D Friday, 31.08.2018 - 17:32
121 Kajak w AK 13 Mehrkampf Endlauf D Friday, 31.08.2018 - 18:10
82 K4 w Schüler A 2000m Langstrecke Sunday, 02.09.2018 - 9:00
83 K2 w Schüler A 2000m Langstrecke Sunday, 02.09.2018 - 9:03
84 K1 w Schüler A 2000m Langstrecke Sunday, 02.09.2018 - 9:06
85 K4 m Schüler A 2000m Langstrecke Sunday, 02.09.2018 - 9:15
86 K2 m Schüler A 2000m Langstrecke Sunday, 02.09.2018 - 9:18
87 K1 m Schüler A 2000m Langstrecke Sunday, 02.09.2018 - 9:21
88 C2 m Schüler A 2000m Langstrecke Sunday, 02.09.2018 - 9:24
89 C1 m Schüler A 2000m Langstrecke Sunday, 02.09.2018 - 9:27
90 C2 w Schüler A 2000m Langstrecke Sunday, 02.09.2018 - 9:30
91 K4 m Jugend 5000m Langstrecke Sunday, 02.09.2018 - 11:10
92 K2 m Jugend 5000m Langstrecke Sunday, 02.09.2018 - 11:13
93 K1 m Jugend 5000m Langstrecke Sunday, 02.09.2018 - 11:16
94 K2 w Jugend 5000m Langstrecke Sunday, 02.09.2018 - 11:30
95 K1 w Jugend 5000m Langstrecke Sunday, 02.09.2018 - 11:33
96 C2 m Jugend 5000m Langstrecke Sunday, 02.09.2018 - 11:40
97 C1 m Jugend 5000m Langstrecke Sunday, 02.09.2018 - 11:43
98 C2 w Jugend 5000m Langstrecke Sunday, 02.09.2018 - 11:46
99 K1 m Herren Jun. 5000m Langstrecke Sunday, 02.09.2018 - 12:10
100 K1 w Damen Jun. 5000m Langstrecke Sunday, 02.09.2018 - 12:13
101 C1 m Herren Jun. 5000m Langstrecke Sunday, 02.09.2018 - 12:16
102 C1 w Damen Jun. 5000m Langstrecke Sunday, 02.09.2018 - 12:19
103 K1 m Herren LK 5000m Langstrecke Sunday, 02.09.2018 - 12:40
104 K1 w Damen LK 5000m Langstrecke Sunday, 02.09.2018 - 12:43
105 C1 m Herren LK 5000m Langstrecke Sunday, 02.09.2018 - 12:46
106 C1 w Damen LK 5000m Langstrecke Sunday, 02.09.2018 - 12:49
16 C1 w Damen Jun. 500m Vorlauf 1 Wednesday, 29.08.2018 - 12:30
3 K1 m Herren Jun. 500m Vorlauf 1 Wednesday, 29.08.2018 - 12:36
59 K1 w Damen Jun. 500m Vorlauf 1 Wednesday, 29.08.2018 - 12:51
4 C1 m Herren Jun. 500m Vorlauf 1 Wednesday, 29.08.2018 - 13:03
54 K1 m Jugend 1000m Vorlauf 1 Wednesday, 29.08.2018 - 13:15
53 C1 m Jugend 1000m Vorlauf 1 Wednesday, 29.08.2018 - 13:31
52 K1 w Jugend 1000m Vorlauf 1 Wednesday, 29.08.2018 - 13:47
61 K1 m Herren Jun. 1000m Vorlauf 1 Wednesday, 29.08.2018 - 14:15
73 K1 w Damen Jun. 1000m Vorlauf 1 Wednesday, 29.08.2018 - 14:31
60 C1 m Herren Jun. 1000m Vorlauf 1 Wednesday, 29.08.2018 - 14:43
63 K2 m Jugend 1000m Vorlauf 1 Wednesday, 29.08.2018 - 16:10
64 C2 m Jugend 1000m Vorlauf 1 Wednesday, 29.08.2018 - 16:26
9 K1 m Schüler A 500m Vorlauf 1 Wednesday, 29.08.2018 - 16:40
11 C1 m Schüler A 500m Vorlauf 1 Wednesday, 29.08.2018 - 16:52
10 K1 w Schüler A 500m Vorlauf 1 Wednesday, 29.08.2018 - 17:04
2 K2 w Damen Jun. 500m Vorlauf 1 Wednesday, 29.08.2018 - 17:20
25 K4 m Herren LK 500m Vorlauf 1 Thursday, 30.08.2018 - 8:00
17 K2 m Herren Jun. 500m Vorlauf 1 Thursday, 30.08.2018 - 8:20
34 K1 m Jugend 200m Vorlauf 1 Thursday, 30.08.2018 - 8:32
32 K1 w Jugend 200m Vorlauf 1 Thursday, 30.08.2018 - 8:44
35 C1 w Jugend 200m Vorlauf 1 Thursday, 30.08.2018 - 8:56
37 C1 m Jugend 200m Vorlauf 1 Thursday, 30.08.2018 - 9:02
43 K1 m Herren LK 200m Vorlauf 1 Thursday, 30.08.2018 - 9:14
44 K1 w Damen LK 200m Vorlauf 1 Thursday, 30.08.2018 - 9:26
40 C1 m Herren Jun. 200m Vorlauf 1 Thursday, 30.08.2018 - 9:41
38 K1 m Herren Jun. 200m Vorlauf 1 Thursday, 30.08.2018 - 9:47
39 K1 w Damen Jun. 200m Vorlauf 1 Thursday, 30.08.2018 - 9:59
33 C1 w Damen Jun. 200m Vorlauf 1 Thursday, 30.08.2018 - 10:11
46 C1 m Herren LK 200m Vorlauf 1 Thursday, 30.08.2018 - 10:17
36 C1 w Schüler A 200m Vorlauf 1 Thursday, 30.08.2018 - 10:26
49 K2 m Herren LK 200m Vorlauf 1 Thursday, 30.08.2018 - 10:32
50 K2 w Damen LK 200m Vorlauf 1 Thursday, 30.08.2018 - 10:44
47 K2 m Herren Jun. 200m Vorlauf 1 Thursday, 30.08.2018 - 10:56
48 K2 w Damen Jun. 200m Vorlauf 1 Thursday, 30.08.2018 - 11:05
41 K2 w Jugend 200m Vorlauf 1 Thursday, 30.08.2018 - 11:20
12 K1 m Jugend 500m Vorlauf 1 Thursday, 30.08.2018 - 13:36
14 C1 w Jugend 500m Vorlauf 1 Thursday, 30.08.2018 - 13:48
13 C1 m Jugend 500m Vorlauf 1 Thursday, 30.08.2018 - 13:54
15 K1 w Jugend 500m Vorlauf 1 Thursday, 30.08.2018 - 14:06
70 K2 m Schüler A 500m Vorlauf 1 Thursday, 30.08.2018 - 14:18
29 C4 mix Schüler A 500m Vorlauf 1 Thursday, 30.08.2018 - 19:02
69 K4 w Schüler A 500m Vorlauf 1 Thursday, 30.08.2018 - 14:36
7 K1 m Herren LK 500m Vorlauf 1 Thursday, 30.08.2018 - 14:56
6 K1 w Damen LK 500m Vorlauf 1 Thursday, 30.08.2018 - 15:08
8 C1 m Herren LK 500m Vorlauf 1 Thursday, 30.08.2018 - 15:17
24 K2 m Jugend 500m Vorlauf 1 Thursday, 30.08.2018 - 15:26
74 K4 w Jugend 500m Vorlauf 1 Thursday, 30.08.2018 - 15:44
67 K1 m Herren LK 1000m Vorlauf 1 Thursday, 30.08.2018 - 15:58
68 C1 m Herren LK 1000m Vorlauf 1 Thursday, 30.08.2018 - 16:26
56 K4 m Schüler A 500m Vorlauf 1 Thursday, 30.08.2018 - 16:40
57 K2 w Schüler A 500m Vorlauf 1 Thursday, 30.08.2018 - 16:55
58 C2 m Schüler A 500m Vorlauf 1 Thursday, 30.08.2018 - 17:07
76 K2 m Herren LK 1000m Vorlauf 1 Thursday, 30.08.2018 - 17:28
62 K2 w Jugend 500m Vorlauf 1 Thursday, 30.08.2018 - 18:05
19 K2 m Herren LK 500m Vorlauf 1 Thursday, 30.08.2018 - 18:17
75 K2 w Damen LK 500m Vorlauf 1 Thursday, 30.08.2018 - 18:26
80 K4 m Jugend 500m Vorlauf 1 Thursday, 30.08.2018 - 18:32
21 K2 m Herren Jun. 1000m Vorlauf 1 Friday, 31.08.2018 - 9:48
125 C8 mix LK 200m Vorlauf 1 Saturday, 01.09.2018 - 12:45
16 C1 w Damen Jun. 500m Vorlauf 2 Wednesday, 29.08.2018 - 12:33
3 K1 m Herren Jun. 500m Vorlauf 2 Wednesday, 29.08.2018 - 12:39
59 K1 w Damen Jun. 500m Vorlauf 2 Wednesday, 29.08.2018 - 12:54
4 C1 m Herren Jun. 500m Vorlauf 2 Wednesday, 29.08.2018 - 13:06
54 K1 m Jugend 1000m Vorlauf 2 Wednesday, 29.08.2018 - 13:19
53 C1 m Jugend 1000m Vorlauf 2 Wednesday, 29.08.2018 - 13:35
52 K1 w Jugend 1000m Vorlauf 2 Wednesday, 29.08.2018 - 13:51
61 K1 m Herren Jun. 1000m Vorlauf 2 Wednesday, 29.08.2018 - 14:19
73 K1 w Damen Jun. 1000m Vorlauf 2 Wednesday, 29.08.2018 - 14:35
60 C1 m Herren Jun. 1000m Vorlauf 2 Wednesday, 29.08.2018 - 14:47
63 K2 m Jugend 1000m Vorlauf 2 Wednesday, 29.08.2018 - 16:14
64 C2 m Jugend 1000m Vorlauf 2 Wednesday, 29.08.2018 - 16:30
9 K1 m Schüler A 500m Vorlauf 2 Wednesday, 29.08.2018 - 16:43
11 C1 m Schüler A 500m Vorlauf 2 Wednesday, 29.08.2018 - 16:55
10 K1 w Schüler A 500m Vorlauf 2 Wednesday, 29.08.2018 - 17:07
2 K2 w Damen Jun. 500m Vorlauf 2 Wednesday, 29.08.2018 - 17:24
25 K4 m Herren LK 500m Vorlauf 2 Thursday, 30.08.2018 - 8:03
17 K2 m Herren Jun. 500m Vorlauf 2 Thursday, 30.08.2018 - 8:23
34 K1 m Jugend 200m Vorlauf 2 Thursday, 30.08.2018 - 8:35
32 K1 w Jugend 200m Vorlauf 2 Thursday, 30.08.2018 - 8:47
35 C1 w Jugend 200m Vorlauf 2 Thursday, 30.08.2018 - 8:59
37 C1 m Jugend 200m Vorlauf 2 Thursday, 30.08.2018 - 9:05
43 K1 m Herren LK 200m Vorlauf 2 Thursday, 30.08.2018 - 9:17
44 K1 w Damen LK 200m Vorlauf 2 Thursday, 30.08.2018 - 9:29
40 C1 m Herren Jun. 200m Vorlauf 2 Thursday, 30.08.2018 - 9:44
38 K1 m Herren Jun. 200m Vorlauf 2 Thursday, 30.08.2018 - 9:50
39 K1 w Damen Jun. 200m Vorlauf 2 Thursday, 30.08.2018 - 10:02
33 C1 w Damen Jun. 200m Vorlauf 2 Thursday, 30.08.2018 - 10:14
46 C1 m Herren LK 200m Vorlauf 2 Thursday, 30.08.2018 - 10:20
36 C1 w Schüler A 200m Vorlauf 2 Thursday, 30.08.2018 - 10:29
49 K2 m Herren LK 200m Vorlauf 2 Thursday, 30.08.2018 - 10:35
50 K2 w Damen LK 200m Vorlauf 2 Thursday, 30.08.2018 - 10:47
47 K2 m Herren Jun. 200m Vorlauf 2 Thursday, 30.08.2018 - 10:59
48 K2 w Damen Jun. 200m Vorlauf 2 Thursday, 30.08.2018 - 11:08
41 K2 w Jugend 200m Vorlauf 2 Thursday, 30.08.2018 - 11:23
12 K1 m Jugend 500m Vorlauf 2 Thursday, 30.08.2018 - 13:39
14 C1 w Jugend 500m Vorlauf 2 Thursday, 30.08.2018 - 13:51
13 C1 m Jugend 500m Vorlauf 2 Thursday, 30.08.2018 - 13:57
15 K1 w Jugend 500m Vorlauf 2 Thursday, 30.08.2018 - 14:09
70 K2 m Schüler A 500m Vorlauf 2 Thursday, 30.08.2018 - 14:21
29 C4 mix Schüler A 500m Vorlauf 2 Thursday, 30.08.2018 - 19:05
69 K4 w Schüler A 500m Vorlauf 2 Thursday, 30.08.2018 - 14:39
7 K1 m Herren LK 500m Vorlauf 2 Thursday, 30.08.2018 - 14:59
6 K1 w Damen LK 500m Vorlauf 2 Thursday, 30.08.2018 - 15:11
8 C1 m Herren LK 500m Vorlauf 2 Thursday, 30.08.2018 - 15:20
24 K2 m Jugend 500m Vorlauf 2 Thursday, 30.08.2018 - 15:29
74 K4 w Jugend 500m Vorlauf 2 Thursday, 30.08.2018 - 15:47
67 K1 m Herren LK 1000m Vorlauf 2 Thursday, 30.08.2018 - 16:02
68 C1 m Herren LK 1000m Vorlauf 2 Thursday, 30.08.2018 - 16:30
56 K4 m Schüler A 500m Vorlauf 2 Thursday, 30.08.2018 - 16:43
57 K2 w Schüler A 500m Vorlauf 2 Thursday, 30.08.2018 - 16:58
58 C2 m Schüler A 500m Vorlauf 2 Thursday, 30.08.2018 - 17:10
76 K2 m Herren LK 1000m Vorlauf 2 Thursday, 30.08.2018 - 17:32
62 K2 w Jugend 500m Vorlauf 2 Thursday, 30.08.2018 - 18:08
19 K2 m Herren LK 500m Vorlauf 2 Thursday, 30.08.2018 - 18:20
75 K2 w Damen LK 500m Vorlauf 2 Thursday, 30.08.2018 - 18:29
80 K4 m Jugend 500m Vorlauf 2 Thursday, 30.08.2018 - 18:35
21 K2 m Herren Jun. 1000m Vorlauf 2 Friday, 31.08.2018 - 9:51
125 C8 mix LK 200m Vorlauf 2 Saturday, 01.09.2018 - 13:50
3 K1 m Herren Jun. 500m Vorlauf 3 Wednesday, 29.08.2018 - 12:42
59 K1 w Damen Jun. 500m Vorlauf 3 Wednesday, 29.08.2018 - 12:57
54 K1 m Jugend 1000m Vorlauf 3 Wednesday, 29.08.2018 - 13:23
53 C1 m Jugend 1000m Vorlauf 3 Wednesday, 29.08.2018 - 13:39
52 K1 w Jugend 1000m Vorlauf 3 Wednesday, 29.08.2018 - 13:55
61 K1 m Herren Jun. 1000m Vorlauf 3 Wednesday, 29.08.2018 - 14:23
73 K1 w Damen Jun. 1000m Vorlauf 3 Wednesday, 29.08.2018 - 14:39
63 K2 m Jugend 1000m Vorlauf 3 Wednesday, 29.08.2018 - 16:18
9 K1 m Schüler A 500m Vorlauf 3 Wednesday, 29.08.2018 - 16:46
11 C1 m Schüler A 500m Vorlauf 3 Wednesday, 29.08.2018 - 16:58
10 K1 w Schüler A 500m Vorlauf 3 Wednesday, 29.08.2018 - 17:10
2 K2 w Damen Jun. 500m Vorlauf 3 Wednesday, 29.08.2018 - 17:28
34 K1 m Jugend 200m Vorlauf 3 Thursday, 30.08.2018 - 8:38
32 K1 w Jugend 200m Vorlauf 3 Thursday, 30.08.2018 - 8:50
37 C1 m Jugend 200m Vorlauf 3 Thursday, 30.08.2018 - 9:08
43 K1 m Herren LK 200m Vorlauf 3 Thursday, 30.08.2018 - 9:20
44 K1 w Damen LK 200m Vorlauf 3 Thursday, 30.08.2018 - 9:32
38 K1 m Herren Jun. 200m Vorlauf 3 Thursday, 30.08.2018 - 9:53
39 K1 w Damen Jun. 200m Vorlauf 3 Thursday, 30.08.2018 - 10:05
41 K2 w Jugend 200m Vorlauf 3 Thursday, 30.08.2018 - 11:26
12 K1 m Jugend 500m Vorlauf 3 Thursday, 30.08.2018 - 13:42
13 C1 m Jugend 500m Vorlauf 3 Thursday, 30.08.2018 - 14:00
15 K1 w Jugend 500m Vorlauf 3 Thursday, 30.08.2018 - 14:12
70 K2 m Schüler A 500m Vorlauf 3 Thursday, 30.08.2018 - 14:24
7 K1 m Herren LK 500m Vorlauf 3 Thursday, 30.08.2018 - 15:02
24 K2 m Jugend 500m Vorlauf 3 Thursday, 30.08.2018 - 15:32
67 K1 m Herren LK 1000m Vorlauf 3 Thursday, 30.08.2018 - 16:06
57 K2 w Schüler A 500m Vorlauf 3 Thursday, 30.08.2018 - 17:01
62 K2 w Jugend 500m Vorlauf 3 Thursday, 30.08.2018 - 18:11
19 K2 m Herren LK 500m Vorlauf 3 Thursday, 30.08.2018 - 18:23
80 K4 m Jugend 500m Vorlauf 3 Thursday, 30.08.2018 - 18:38
3 K1 m Herren Jun. 500m Vorlauf 4 Wednesday, 29.08.2018 - 12:45
59 K1 w Damen Jun. 500m Vorlauf 4 Wednesday, 29.08.2018 - 13:00
54 K1 m Jugend 1000m Vorlauf 4 Wednesday, 29.08.2018 - 13:27
52 K1 w Jugend 1000m Vorlauf 4 Wednesday, 29.08.2018 - 13:59
61 K1 m Herren Jun. 1000m Vorlauf 4 Wednesday, 29.08.2018 - 14:27
63 K2 m Jugend 1000m Vorlauf 4 Wednesday, 29.08.2018 - 16:22
9 K1 m Schüler A 500m Vorlauf 4 Wednesday, 29.08.2018 - 16:49
10 K1 w Schüler A 500m Vorlauf 4 Wednesday, 29.08.2018 - 17:13
34 K1 m Jugend 200m Vorlauf 4 Thursday, 30.08.2018 - 8:41
32 K1 w Jugend 200m Vorlauf 4 Thursday, 30.08.2018 - 8:53
43 K1 m Herren LK 200m Vorlauf 4 Thursday, 30.08.2018 - 9:23
38 K1 m Herren Jun. 200m Vorlauf 4 Thursday, 30.08.2018 - 9:56
39 K1 w Damen Jun. 200m Vorlauf 4 Thursday, 30.08.2018 - 10:08
12 K1 m Jugend 500m Vorlauf 4 Thursday, 30.08.2018 - 13:45
15 K1 w Jugend 500m Vorlauf 4 Thursday, 30.08.2018 - 14:15
70 K2 m Schüler A 500m Vorlauf 4 Thursday, 30.08.2018 - 14:27
7 K1 m Herren LK 500m Vorlauf 4 Thursday, 30.08.2018 - 15:05
24 K2 m Jugend 500m Vorlauf 4 Thursday, 30.08.2018 - 15:35
57 K2 w Schüler A 500m Vorlauf 4 Thursday, 30.08.2018 - 17:04
3 K1 m Herren Jun. 500m Vorlauf 5 Wednesday, 29.08.2018 - 12:48
118 Kajak m AK 14 Mehrkampf Zeitlauf Wednesday, 29.08.2018 - 9:00
119 Kajak m AK 13 Mehrkampf Zeitlauf Wednesday, 29.08.2018 - 9:25
117 Canadier m AK 14 Mehrkampf Zeitlauf Wednesday, 29.08.2018 - 9:55
116 Canadier m AK 13 Mehrkampf Zeitlauf Wednesday, 29.08.2018 - 10:15
120 Kajak w AK 14 Mehrkampf Zeitlauf Wednesday, 29.08.2018 - 10:40
121 Kajak w AK 13 Mehrkampf Zeitlauf Wednesday, 29.08.2018 - 11:05
115 Canadier w AK 13+14 Mehrkampf Zeitlauf Wednesday, 29.08.2018 - 11:35
53 C1 m Jugend 1000m Zwischenlauf Wednesday, 29.08.2018 - 15:07
73 K1 w Damen Jun. 1000m Zwischenlauf Wednesday, 29.08.2018 - 15:55
60 C1 m Herren Jun. 1000m Zwischenlauf Wednesday, 29.08.2018 - 16:00
11 C1 m Schüler A 500m Zwischenlauf Thursday, 30.08.2018 - 7:42
44 K1 w Damen LK 200m Zwischenlauf Thursday, 30.08.2018 - 11:41
46 C1 m Herren LK 200m Zwischenlauf Thursday, 30.08.2018 - 11:47
47 K2 m Herren Jun. 200m Zwischenlauf Thursday, 30.08.2018 - 12:02
48 K2 w Damen Jun. 200m Zwischenlauf Thursday, 30.08.2018 - 12:05
35 C1 w Jugend 200m Zwischenlauf Thursday, 30.08.2018 - 12:11
41 K2 w Jugend 200m Zwischenlauf Thursday, 30.08.2018 - 12:14
36 C1 w Schüler A 200m Zwischenlauf Thursday, 30.08.2018 - 12:23
17 K2 m Herren Jun. 500m Zwischenlauf Thursday, 30.08.2018 - 13:30
25 K4 m Herren LK 500m Zwischenlauf Thursday, 30.08.2018 - 18:59
80 K4 m Jugend 500m Zwischenlauf Friday, 31.08.2018 - 7:34
19 K2 m Herren LK 500m Zwischenlauf Friday, 31.08.2018 - 7:55
4 C1 m Herren Jun. 500m Zwischenlauf Friday, 31.08.2018 - 8:27
16 C1 w Damen Jun. 500m Zwischenlauf Friday, 31.08.2018 - 8:30
29 C4 mix Schüler A 500m Zwischenlauf Friday, 31.08.2018 - 8:44
56 K4 m Schüler A 500m Zwischenlauf Friday, 31.08.2018 - 8:47
6 K1 w Damen LK 500m Zwischenlauf Friday, 31.08.2018 - 9:04
8 C1 m Herren LK 500m Zwischenlauf Friday, 31.08.2018 - 9:07
14 C1 w Jugend 500m Zwischenlauf Friday, 31.08.2018 - 9:24
13 C1 m Jugend 500m Zwischenlauf Friday, 31.08.2018 - 9:36
76 K2 m Herren LK 1000m Zwischenlauf Friday, 31.08.2018 - 10:00
62 K2 w Jugend 500m Zwischenlauf Friday, 31.08.2018 - 10:15
69 K4 w Schüler A 500m Zwischenlauf Friday, 31.08.2018 - 10:30
58 C2 m Schüler A 500m Zwischenlauf Friday, 31.08.2018 - 10:33
75 K2 w Damen LK 500m Zwischenlauf Friday, 31.08.2018 - 10:53
2 K2 w Damen Jun. 500m Zwischenlauf Friday, 31.08.2018 - 11:02
21 K2 m Herren Jun. 1000m Zwischenlauf Friday, 31.08.2018 - 11:06
74 K4 w Jugend 500m Zwischenlauf Friday, 31.08.2018 - 11:32
64 C2 m Jugend 1000m Zwischenlauf Saturday, 01.09.2018 - 7:42
67 K1 m Herren LK 1000m Zwischenlauf Saturday, 01.09.2018 - 7:46
68 C1 m Herren LK 1000m Zwischenlauf Saturday, 01.09.2018 - 8:02
33 C1 w Damen Jun. 200m Zwischenlauf Saturday, 01.09.2018 - 8:23
40 C1 m Herren Jun. 200m Zwischenlauf Saturday, 01.09.2018 - 8:56
37 C1 m Jugend 200m Zwischenlauf Saturday, 01.09.2018 - 8:59
49 K2 m Herren LK 200m Zwischenlauf Saturday, 01.09.2018 - 9:21
50 K2 w Damen LK 200m Zwischenlauf Saturday, 01.09.2018 - 9:30
54 K1 m Jugend 1000m Zwischenlauf 1 Wednesday, 29.08.2018 - 14:55
52 K1 w Jugend 1000m Zwischenlauf 1 Wednesday, 29.08.2018 - 15:19
61 K1 m Herren Jun. 1000m Zwischenlauf 1 Wednesday, 29.08.2018 - 15:40
9 K1 m Schüler A 500m Zwischenlauf 1 Thursday, 30.08.2018 - 7:33
10 K1 w Schüler A 500m Zwischenlauf 1 Thursday, 30.08.2018 - 7:51
43 K1 m Herren LK 200m Zwischenlauf 1 Thursday, 30.08.2018 - 11:32
3 K1 m Herren Jun. 500m Zwischenlauf 1 Friday, 31.08.2018 - 8:09
59 K1 w Damen Jun. 500m Zwischenlauf 1 Friday, 31.08.2018 - 8:18
57 K2 w Schüler A 500m Zwischenlauf 1 Friday, 31.08.2018 - 8:35
7 K1 m Herren LK 500m Zwischenlauf 1 Friday, 31.08.2018 - 8:55
15 K1 w Jugend 500m Zwischenlauf 1 Friday, 31.08.2018 - 9:15
12 K1 m Jugend 500m Zwischenlauf 1 Friday, 31.08.2018 - 9:27
70 K2 m Schüler A 500m Zwischenlauf 1 Friday, 31.08.2018 - 10:39
24 K2 m Jugend 500m Zwischenlauf 1 Friday, 31.08.2018 - 11:22
63 K2 m Jugend 1000m Zwischenlauf 1 Saturday, 01.09.2018 - 7:30
39 K1 w Damen Jun. 200m Zwischenlauf 1 Saturday, 01.09.2018 - 8:14
32 K1 w Jugend 200m Zwischenlauf 1 Saturday, 01.09.2018 - 8:26
38 K1 m Herren Jun. 200m Zwischenlauf 1 Saturday, 01.09.2018 - 8:35
34 K1 m Jugend 200m Zwischenlauf 1 Saturday, 01.09.2018 - 8:47
401 Parallelsprint K1 Damen LK 200m Zwischenlauf 1 Sunday, 02.09.2018 - 10:15
402 Parallelsprint K1 Herren LK 200m Zwischenlauf 1 Sunday, 02.09.2018 - 10:24
54 K1 m Jugend 1000m Zwischenlauf 2 Wednesday, 29.08.2018 - 14:59
52 K1 w Jugend 1000m Zwischenlauf 2 Wednesday, 29.08.2018 - 15:23
61 K1 m Herren Jun. 1000m Zwischenlauf 2 Wednesday, 29.08.2018 - 15:45
9 K1 m Schüler A 500m Zwischenlauf 2 Thursday, 30.08.2018 - 7:36
10 K1 w Schüler A 500m Zwischenlauf 2 Thursday, 30.08.2018 - 7:54
43 K1 m Herren LK 200m Zwischenlauf 2 Thursday, 30.08.2018 - 11:35
3 K1 m Herren Jun. 500m Zwischenlauf 2 Friday, 31.08.2018 - 8:12
59 K1 w Damen Jun. 500m Zwischenlauf 2 Friday, 31.08.2018 - 8:21
57 K2 w Schüler A 500m Zwischenlauf 2 Friday, 31.08.2018 - 8:38
7 K1 m Herren LK 500m Zwischenlauf 2 Friday, 31.08.2018 - 8:58
15 K1 w Jugend 500m Zwischenlauf 2 Friday, 31.08.2018 - 9:18
12 K1 m Jugend 500m Zwischenlauf 2 Friday, 31.08.2018 - 9:30
70 K2 m Schüler A 500m Zwischenlauf 2 Friday, 31.08.2018 - 10:42
24 K2 m Jugend 500m Zwischenlauf 2 Friday, 31.08.2018 - 11:25
63 K2 m Jugend 1000m Zwischenlauf 2 Saturday, 01.09.2018 - 7:34
39 K1 w Damen Jun. 200m Zwischenlauf 2 Saturday, 01.09.2018 - 8:17
32 K1 w Jugend 200m Zwischenlauf 2 Saturday, 01.09.2018 - 8:29
38 K1 m Herren Jun. 200m Zwischenlauf 2 Saturday, 01.09.2018 - 8:38
34 K1 m Jugend 200m Zwischenlauf 2 Saturday, 01.09.2018 - 8:50
401 Parallelsprint K1 Damen LK 200m Zwischenlauf 2 Sunday, 02.09.2018 - 10:18
402 Parallelsprint K1 Herren LK 200m Zwischenlauf 2 Sunday, 02.09.2018 - 10:27
54 K1 m Jugend 1000m Zwischenlauf 3 Wednesday, 29.08.2018 - 15:03
52 K1 w Jugend 1000m Zwischenlauf 3 Wednesday, 29.08.2018 - 15:27
61 K1 m Herren Jun. 1000m Zwischenlauf 3 Wednesday, 29.08.2018 - 15:50
9 K1 m Schüler A 500m Zwischenlauf 3 Thursday, 30.08.2018 - 7:39
10 K1 w Schüler A 500m Zwischenlauf 3 Thursday, 30.08.2018 - 7:57
43 K1 m Herren LK 200m Zwischenlauf 3 Thursday, 30.08.2018 - 11:38
3 K1 m Herren Jun. 500m Zwischenlauf 3 Friday, 31.08.2018 - 8:15
59 K1 w Damen Jun. 500m Zwischenlauf 3 Friday, 31.08.2018 - 8:24
57 K2 w Schüler A 500m Zwischenlauf 3 Friday, 31.08.2018 - 8:41
7 K1 m Herren LK 500m Zwischenlauf 3 Friday, 31.08.2018 - 9:01
15 K1 w Jugend 500m Zwischenlauf 3 Friday, 31.08.2018 - 9:21
12 K1 m Jugend 500m Zwischenlauf 3 Friday, 31.08.2018 - 9:33
70 K2 m Schüler A 500m Zwischenlauf 3 Friday, 31.08.2018 - 10:45
24 K2 m Jugend 500m Zwischenlauf 3 Friday, 31.08.2018 - 11:28
63 K2 m Jugend 1000m Zwischenlauf 3 Saturday, 01.09.2018 - 7:38
39 K1 w Damen Jun. 200m Zwischenlauf 3 Saturday, 01.09.2018 - 8:20
32 K1 w Jugend 200m Zwischenlauf 3 Saturday, 01.09.2018 - 8:32
38 K1 m Herren Jun. 200m Zwischenlauf 3 Saturday, 01.09.2018 - 8:41
34 K1 m Jugend 200m Zwischenlauf 3 Saturday, 01.09.2018 - 8:53